Főoldal Bucóka hadművelet a sérült állatokért

Keresés az oldalon
 
Felhasználónév: Jelszó:       Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás

http://www.youtube.com/watch?v=pkPNa4DBFHI

Számlaszám:
CIB Bank 10701135-45077308-51100005
Iban:
HU94 1070 1135 4507 7308 5110 0005
BIC (Swift) kód: CIBHHUHB
Adó 1%:
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
18716669-1-13
Mindenkinek köszönjük, aki nekünk ajánlja fel!
 Támogathat minket online, egyszerűen is!
A támogatás megkezdéséhez kattintson az alábbi gombra!

adomanygomb.png
kapcsolat.pngKapcsolatfelvétel

Elérhetőségeink, levél nekünk!
blog.pngZZ Blog
sajtoban.pngZZ a sajtóban
filmek.pngVideók
download.pngLetöltések
allatmenh.pngÁllatmenhelyek,
állatorvosok és
állatbarát helyek

forum.pngZZ Fórum
ksig.pngVendégkönyv
network.pngLinkek
kepek.pngKépek
 
Kedvenceink
....
Közhasznúsági jelentés 2011
khjelentes2011-1.jpg
khjelentes2011-2.jpg
khjelentes2011-3.jpg
khjelentes2011-4.jpg
Közhasznúsági melléklet 2011. évi beszámolóhoz

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
székhely: 2213 Monorierdő, Fürdő utca 19.
bejegyző határozat száma: 4.Pk.60.089/2007/12
nyilvántartási szám: TE - 4909
képviselő neve: Legendi Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szemléletformálási tevékenységünk keretében honlapot üzemeltetünk (www.ivartalanitas.hu) és számos rendezvényen vettünk részt. Ivartalanítási akciók, évi 2 országos akció keretében 30-35 állatorvos részvételével és 2 helyi akció jelentős mértékű támogatással. Mind a 4 ivartalanítási akció keretében egyesületünk a kutyák microchippel való megjelölését is támogatta. Akcióink során a konkrét anyagi segítségen túl folyamatos ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységet folytattunk. (pl: miért fontos a microchipezés?, ivartalanítással kapcsolatos tévhitek, felelős állattartás alapjai, stb..)

Emellett ismét számos iskolában és egy óvodában is jártunk állatvédelmi oktatóprogramunkkal és kutyás bemutatóval, az NCA pályázaton nyert összegből nagy példányszámban tudtunk asztali naptárat nyomtattatni, így lehetőségünk nyílt azokat ingyenesen szétosztani iskolákban. Ehhez egy pályázatot írtunk ki, amire állatfotókkal, kisfilmmel, plakáttervvel vagy plüssállatok gyűjtésével lehetett pályázni. Bár avattunk nyertest is, aki a következő évi naptárba bekerülhetett fotójával, végül minden pályázó iskolájába elmentünk naptárat osztani és kutyás bemutatóval egybekötött állatvédelmi oktatást tarthattunk.

Állatvédő asztali naptárunk szintén az oktatást szolgálta, minden héten felhívva a figyelmet egy problémára és megoldást is nyújtva arra - ezért is lett oktatási segédanyaggá nyilvánítva.
A Henkel Mo Kft belső pályázatán (munkatársak részére kiírt pályázat alapján) az egyesület 670.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyből a Montagh Imre Általános Iskola (sérült gyermekek oktatásával foglalkozó intézmény) óráin az egyesület terápiás kutyával rendelkező főtitkára terápiás oktatási tevékenységet végzett a sérült gyermekek fejlesztésére és egyben a kutyával való felelős bánásmódot is megtanulhatták.

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
  • országosan számolva 30-40 ezer ember (pl: 3000 naptár oktatási segédanyagként való szétosztása állatvédelmi oktatással egybekötve több mint 10 oktatási intézményben,
  • ivartalanítási akciók időtartalma 6 hónapot fedett le, amely idő alatt több száz állatot műttettünk és/vagy microchipeztettünk,
  • illetve egyéb ellátásban részesítettünk, megközelítőleg 70 állatot adtunk örökbe.
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Konkrét mérhető eredményt az ivartalanítási és microchipezési akciók során és az örökbeadások számával tudunk felmutatni. Az állatvédelmi oktató tevékenységünkkel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kapunk, de sajnos mérni nem tudjuk hányan és milyen minőségben változtattak állattartási szokásaikon. Oktatási tevékenységünk alkalmával több olyan intézményben is voltunk, ahová évről évre visszahívnak minket. Tapasztalataink alapján azok a gyermekek, akik korábban már részt vettek oktatásunkon határozottan felelősebben gondolkodtak és tájékozottabbak voltak.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET létrehozását.

A ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET alakuló Közgyűlése 2006 június 15.-én fogadta el az alapszabályát.


EGYESÜLET ADATAI

Az Egyesület neve: ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
Az Egyesület angol neve: Green Zebra
Az Egyesület rövidített neve: Zöld Zebra

Az Egyesület székhelye:
2213. Monorierdő, Fürdő u. 19.

Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök és a főtitkár jogosult.

Az Egyesület célja

a) A természeti környezet védelme, a természeti környezet védelme fontosságának tudatosítása, különösen a fiatal korosztályoknál (elsősorban az óvodai és alapfokú nevelésben),
b) Óvodai, alap és középfokú oktatási programok kidolgozása, ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása, - a környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre tudatos nevelés – érdekében,
c) A természeti környezet -növény és állatok – védelmére kidolgozott programok oktatása, a programok beépítése az óvodai, általános és középiskolai nevelésbe, mely egyben elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek már gyermekkorban hangsúlyozott fontosságát,
d) Olyan közművelődési rendezvények szervezése, amely bemutatja és népszerűsíti az állat- és természetvédelem fontosságát,
e) Jótékonysági akciók szervezése a menhelyen lévő állatok megsegítésére,
f) Gondoskodás az elhagyott, kóbor állatok befogásáról, megfelelő, lehetőleg gazdákhoz történő elhelyezéséről,
g) Kóbor vagy menhelyen lévő állatok ivartalanításának megszervezése,
h.) Ideiglenes befogadó hálózat kiépítése, a menhelyen lévő kutyák végleges elhelyezésének elősegítése és a hálózatban együttműködők oktatása, i) A szükséges feltételek megteremtése és hatósági engedélyek megadása után saját állatmenhely létesítése, j) Akciók gazdáknál lévő állatok ivartalanítására,
k) Kapcsolatok kiépítése és tartása más (külföldi és belföldi) természet- és állatvédő szervezetekkel, az összehangolt állatmentés érdekében,
l) kapcsolatok kiépítése és tartása önkormányzatok illetékes szervezeteivel a természeti környezet védelmére, továbbá állatmentő feladatok összehangolása érdekében, m) az oktatás nevelés eszközeivel a jövő nemzetékének tudatos nevelése a hulladékok keletkezésének csökkentésére, a tiszta egészséges környezet megteremtése érdekében.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében:
a) minden rendezvényén hangsúlyozza a természeti környezet védelmének fontosságát, törekszik az állat- és természetvédelem jelentőségének megismertetésére és elismertetésére, b) javaslatokat készít és terjeszt elő az illetékes állami, önkormányzati, társadalmi és politikai szervezeteknek az állatok és a természet védelmének fontosságát hangsúlyozó nevelési programokról, programjainak oktatását megszervezi, törekszik saját oktatóbázis létrehozására,
c) ösztönzi az egymást követő nemzedékekben az állat- és természetvédelem fontosságának szemléletét,
d) szorgalmazza és segíti más állatvédő szervezetekkel és csoportokkal az információáramlást és együttműködést,

e) segíti az idős- vagy fogyatékkal élő, illetve az egyedül maradt embereket az állataik gondozásában,
f) elősegíti a kóbor, gazdák nélkül maradt állatok ideiglenes és végleges elhelyezését,
g) állatorvosokkal együttműködve, részt vesz beteg, sérült állatok meggyógyításában és ivartalanítási akciókat szervez, h) kiadványokat jelentet meg, melyben tevékenységével összefüggő eseményekről, céljai elérését segítő anyagokat publikál.

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.


Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
8. természetvédelem és állatvédelem
9. környezetvédelem
Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
A közhasznú tevékenység célcsoportja(i):
  • oktatási intézmények (óvodák, iskolák)
  • 0-99 éves korig minden korosztály (ha állattartó azért, ha nem állattartó azért)
  • Szemléletformálási tevékenységünk keretében honlapot üzemeltetünk (www.ivartalanitas.hu) és számos rendezvényen vettünk részt (Örökbefogadó nap a Németjuhász fajtamentés szervezésében,  Életmód nap a Szent István parkban, Hip-hop buli az állatokért (melyet alcsoportunk, a Budapesti Állatmentők szerveztek), egy Zöld Zebrás örökbefogadó nap a Fressnapffal (X. ker.) és egy másik alkalommal Kutyás ki-mit-tud, Kutyások napja az Ebugattával Erzsébetvárosban 2010-ben is, Zenészek az állatokért - Gesarol koncert, Örökbefogadó nap Óbudán, Állatbarát családi nap a sérült emberek megsegítéséért (az Arénában rendezett segélykoncert részeként) és végül Őrmező Ünnepe (XI. ker.), ivartalanítási akciók, évi 2 országos akció keretében 30-35 állatorvos részvételével és 2 helyi akció jelentős mértékű támogatással. Mind a 4 ivartalanítási akció keretében egyesületünk a kutyák microchippel való megjelölését is támogatta.
Akcióink során a konkrét anyagi segítségen túl folyamatos ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységet folytattunk. (pl: miért fontos a microchipezés?, ivartalanítással kapcsolatos tévhitek, felelős állattartás alapjai, stb..)

Emellett ismét számos iskolában és egy óvodában is jártunk állatvédelmi oktatóprogramunkkal és kutyás bemutatóval, amikor is az NCA pályázaton nyert összegből nagy példányszámban tudtunk asztali naptárat nyomtattatni, így lehetőségünk nyílt azokat ingyenesen szétosztani iskolákban. Ehhez egy pályázatot írtunk ki, amire állatfotókkal, kisfilmmel, plakáttervvel vagy plüssállatok gyűjtésével lehetett pályázni. Bár avattunk nyertest is, aki a következő évi naptárba bekerülhetett fotójával, végül minden pályázó iskolájába elmentünk naptárat osztani és kutyás bemutatóval egybekötött állatvédelmi oktatást tarthattunk.

Állatvédő asztali naptárunk szintén az oktatást szolgálta, minden héten felhívva a figyelmet egy problémára és megoldást is nyújtva arra - ezért is lett oktatási segédanyaggá nyilvánítva.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
  • országosan számolva 30-40 ezer ember (pl: 3000 naptár oktatási segédanyagként való szétosztása állatvédelmi oktatással egybekötve több mint 10 oktatási intézményben,
  • ivartalanítási akciók időtartalma 6 hónapot fedett le, amely idő alatt több száz állatot műttettünk és/vagy microchipeztettünk,
  • illetve egyéb ellátásban részesítettünk, megközelítőleg 70 állatot adtunk örökbe.
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Konkrét mérhető eredményt az ivartalanítási és microchipezési akciók során és az örökbeadások számával tudunk felmutatni. Az állatvédelmi oktató tevékenységünkkel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kapunk, de sajnos mérni nem tudjuk hányan és milyen minőségben változtattak állattartási szokásaikon. Oktatási tevékenységünk alkalmával több olyan intézményben is voltunk, ahová évről évre visszahívnak minket. Tapasztalataink alapján azok a gyermekek, akik korábban már részt vettek oktatásunkon határozottan felelősebben gondolkodtak és tájékozottabbak voltak.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Az Egyesület a tisztségviselőinek sem 2011-ben, sem 2010-ben nem nyújtott támogatást.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
Az Egyesület a vezető tisztségviselőinek sem 2011-ben, sem 2010-ben nem nyújtott támogatást.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
AlapadatokElőző év (1)Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel4.076 7.661
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg0 5.552
D. közszolgáltatási bevétel 00
E. normatív támogatás 00
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás0 0
G. Korrigált bevétel [b] 4.076 2.109
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1.8287.011
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 00
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.8287.011
K. Adózott eredmény 2.249 654
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 80 fő 80 fő
Erőforrás-ellátottság mutatóiMutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]IgenNem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]IgenNem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]IgenNem
Társadalmi támogatottság mutatóiMutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]IgenIgen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]IgenIgen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]IgenIgen
Monorierdő, 2012. május 2. ……………………………………Kiegészítő melléklet
2011. évi beszámolóhoz

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
A cég elnevezése: Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
Bejegyezve: 2007.05.03
Adószám: 18716669-1-13
Bejegyző határozat száma: 4.Pk.60.089/2007/12
Nyilvántartási szám:                    TE - 4909
A cég székhelye: 2213 Monorierdő, Fürdő utca 19.
Képviseletre jogosult: Legendi Judit (főtitkár)
1184 Budapest, Hársfa utca 10.
A képviselet módja: Önálló
Aláírás
A beszámolót a főtitkár írja alá.

Mérleghez kapcsolódó adatok
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 237 e Ft
A, Befektetett eszközök értékének alakulása: 0 e Ft
A társaság tárgyévben és a tárgy évet megelőző évben befektetett eszközzel nem rendelkezett,
értékcsökkenést nem számolt el.
B, Forgóeszközök értékének alakulása: 276   e Ft
I, Készletek 226 e Ft
A készletek értékének változása
Az egyesület készleteiről évközi mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet. A készleteket a
beszerzéssel egyidejűleg költségként számolja el, tárgyév december 31-re vonatkozó leltár alapján számolja el
készletek között a záró értéket.
A társaságnak a beszámolási időszakban a készlet év végi értéke: 226.388,- Ft.
II, Követelések 50   e Ft
Rövid lejáratú követelések: 49 500 Ft
Vevőkövetelés év végi értéke: 49 500 Ft
III, Értékpapirok: 0 e Ft
Az egyesület értékpapírokkal nem rendelkezett.
IV, Pénzeszközök: 2 961   e Ft
C, Aktiv időbeli elhatárolások: 0 e Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 237 e Ft
D, Saját tőke: 3 115 e Ft
A saját tőke változásának bemutatása
A saját tőke változásának bemutatása 2011. Évben Nyitó érték Záró érték
Saját tőke összege 2 461 3 115
Jegyzett tőke 0 0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke összege 0 0
Eredménytartalék összege 212 2 461
Mérleg szerinti eredmény összege 2 249 654
F, Kötelezettségek: 122 e Ft
A kötelezettségek értékének alakulása
A kötelezettségek értékének alakulása 2011. Évben Nyitó érték Záró érték
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 10 122
G, Passziv időbeli elhatárolás: 0 e Ft
0 Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
Bevételek Közhasznú Vállalkozási Összesen
Összesen: 7 661 359 Ft 641 800 Ft 8 303 159 Ft
tagdíj (923) 24 000 Ft
adomány 1 829 723 Ft
magánszemély (9221) 343 179 Ft
cégek (9222) 749 000 Ft
kártya elfogadó hely (9224) 17 544 Ft
tartós adomány (9225) 720 000 Ft
pályázati pénz 100 000 Ft
NAV Szja 1 % 5 552 497 Ft
vásár 121 350 Ft 90 300 Ft
állateü szolg.
naptár 30 000 Ft 551 500 Ft
kapott kamat 3 789 Ft
Költségek Közhasznú Vállalkozási Összesen
Összesen 7 011 084 Ft 637 768 Ft 7 648 852 Ft
Gyógyszer 1 268 916 Ft
Állateledel 498 145 Ft
Bérleti díj 49 000 Ft
Hírdetés 445 750 Ft
Panzió 15 000 Ft
Postaktg 16 625 Ft
Állatorvosi tevékenység 2 431 445 Ft
Tagdíj 1 300 Ft
Bankktg 18 028 Ft
Naptár 546 156 Ft
Póló 557 000 Ft 42 612 Ft
Oktatási segédanyag 1 708 875 Ft
Könyvviteli szolgáltatás 50 000 Ft
Eredmény 650 275 Ft 4 032 Ft 654 307 Ft
Adózás előtti eredmény: 654 307 Ft
Adófizetési kötelezettség: 0 Ft
Társasági adó: 0 Ft
Adózott eredmény: 654 307 Ft
Mérleg szerinti eredmény: 654 307 Ft
Vállalatértékelést szolgáló kimutatások
Az eszközök és források összetételének értékelése
Eszközök összetételének értékelése Százalék
Eszközök összesen 3 237 100,00%
A. Befektetett eszközök 0 0,00%
I. Immateriális javak 0 0,00%
Vagyoni értékű jogok 0 0,00%
II. Tárgyi eszközök 0 0,00%
Telek 0 0,00%
Beruházás 0 0,00%
B. Forgó eszközök 3 237 100,00%
I. Készletek 226 6,98%
II. Követelések 50 1,54%
Vevőkövetelések 50 1,54%
Adott előlegek 0 0,00%
Egyéb követelések 0 0,00%
III. Értékpapírok 0 0,00%
IV. Pénzeszközök 2 961 91,47%
C. Aktiv időbeli elhatárolás 0 0,00%
Források összetételének értékelése Százalék
Források összesen 3 237 100,00%
D. Saját tőke 3 115 96,23%
I. Jegyzett tőke 0 0,00%
IV. Eredménytartalék 2 461 76,03%
V. Lekötött tartalék 0 0,00%
VII. Mérleg szerinti eredmény 654 20,20%
F. Kötelezettségek 122 3,77%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségeke 0 0,00%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 122 3,77%
G. Passziv időbeli elhatárolások 0 0,00%
A vagyoni helyzet mutatói
A vagyoni helyzet mutatói 2011. év
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/ összes eszköz) 100,00%
Saját tőke aránya (saját tőke/ összes forrás) 96,23%
Tőkeigényességi mutató (befektetett eszközök/ összes eszköz) 0,00%
Eladósodottság (összes kötelezettség/ összes forrás) 3,77%
Tőkefeszültségi mutató (összes kötelezettség/ saját tőke) 3,92%
A pénzügyi helyzet mutatói 2011. Év
Likviditási mutató (forgó eszközök/ kötelezettségek) 2653,28%
Likviditási gyorsráta ((pénzeszközök+követelések+értékpapirok)/rövid lejáratú kötelezettségek) 40,98%
Eladósodottság (kötelezettségek/ összes forrás) 3,77%
Nettó eladósodottság ((kötelezettségek - követelések) /saját tőke) 2,31%
Hitel fedezeti mutató ( követelések/ rövid lejáratú kötelezettségek) 40,98%
Jövedelmezőségi mutatók
Jövedelmezőségi mutatók 2011. Év
Árbevétel - arányos nyereség (adózás előtti eredmény/ értékesítés nettó árbevétele) 2726,28%
Saját tőke - arányos nyereség (adózás előtti eredmény/ saját tőke) 21,01%
Saját tőke - arányos jövedelem (adózott eredmény/ saját tőke) 21,01%
Eszközarányos nyereség (adózás előtti eredmény/ összes eszköz) 20,21%
Eszközarányos jövedelem (adózott eredmény/ összes eszköz) 20,21%
Bruttó termelési érték (e Ft)(értékesités nettó árbevétele) 2 524
Élőmunka arányos jövedelmezőségi mutató e Ft
1 főre jutó árbevétel 32
1 főre jutó eredmény 8
Tájékoztató rész:
A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről:
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének megítélése szempontjából
jelentőséggel bírna.
A beszámolóban és a kiegészítő mellékletben foglaltak hiteléül.
Monorierdő, 2012. május 2.
Legendi Judit
elnök